Новини

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

17-18 квітня 2019 на кафедрі Сільськогосподарьских машин харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка відбувся семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

 

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар проводився під егідою науково-методичного центру «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України . В семінарі прийняли участь завідувачі кафедр сільськогосподарських машин вищих навчальних закладів України аграрного профілю, представники заводів сільгоспмашинобудування.

Під час роботи семінару були обговорені технології і методики викладання дисципліни «Сільськогосподарські машини» відповідно до перспективних напрямків сільгоспмашинобудування та ефективного використання машин і обладнання в рослинництві.

Учасники ознайомились з матеріально-технічною, науково-методичною і навчальною базами кафедри сільськогосподарських машин ХНТУСГ.

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Семінар – тренінг “Інноваційні освітні технології вивчення процесів, машин і обладнання в рослинництві”

Доповіді учасників семінару:

Вітальне слово ректора ХНТУСГ Нанки О.В.

 1. Інтеграція науки і навчального процесу-запорука високого рівня підготовки майбутніх фахівців.

(Проректор з наукової роботи ХНТУСГ, д.т.н., проф. - Мельник В.І.). 

 1. Роль і місце кафедри «Сільськогосподарські машини» ХНТУСГ ім. П. Василенка у підготовці фахівців зі спеціальності 208 «Агроінженерія».

(Директор ННІ МСМ ХНТУСГ П. Василенка, д.т.н., проф. Власовець В.М.) 

 1. Перспективні розробки заводу “Лозівский ковальсько-механічний завод”.

(Головний конструктор заводу к.т.н. Гриненко О.А.).

 1. Дисципліна “Сільськогосподарські машини” в розрізі стандартів вищої освіти зі спеціальності 208 “Агроінженерія”.

(Голова науково-методичної підкомісії зі спеціальності 208 “Агроінженерія”, зав. кафедри сільськогосподарських машин ХНТУСГ, д.т.н., проф. - Пастухов В.І.). 

 1. Організація і методика проведення занять з підвищення кваліфікації викладачів дисципліни “Сільськогосподарські машини”.

(Директор інституту з підвищення кваліфікації ХНТУСГ, д.т.н., доц. - Автухов А.К.). 

 1. Методичні основи матеріального забезпечення дисципліни “Cільськогосподарські машини”.

(К.т.н., проф. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ - Бакум М.В.).

 1. Підготовка електронних підручників та сучасних підручників нового покоління зі спеціальності 208 “Агроінженерія”

(Борхаленко Ю.О., Шевченко В.І., Пазюк В.Р.- НМЦ “Агроосвіта“МОН України).

 1. Особливості структури та змісту дипломного проектування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 “Агроінженерія”, освітньо-професійна програма “Агроінженерія”.

(Зав. кафедри “Сільськогосподарське машинобудування” ЦНТУ, д.т.н., проф. - Свірень М.О.). 

 1. Особливості структури та змісту дипломного проектування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 “Агроінженерія”, освітньо-професійна програма “Агроінженерія”.

(К.т.н., доц. кафедри “Сільськогосподарське машинобудування” ЦНТУ - Петренко Д.І.). 

 1. Досвід виконання кваліфікаційних робіт за кордоном.

(Голова науково-методичної підкомісії зі спеціальності 208 “Агроінженерія”, зав. кафедри сільськогосподарських машин ХНТУСГ, д.т.н., проф. - Пастухов В.І.). 

 1. Методичне забезпечення навчання за спеціалізацією “Механізація зрошування землеробства”.

(Зав. кафедри “Сільськогосподарські машини” ТДАУ, д.т.н., проф. - Караєв О.Г.). 

 1. Презентація розрахункового курсу дисципліни “Сільськогосподарські машини” PowerPoint.

(Зав. кафедри “Сільськогосподарська техніка” ЛНАУ, к.т.н., доц. - Крупич О.М.). 

 1. Особливості використання програмного забезпечення PTC ProENGINEER на практичних заняттях з основ теорії та розрахунків параметрів процесів і робочих органів сільськогосподарських машин.

(К.т.н., доц. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ, - Крекот М.М., Богданович С.А., ас. Крохмаль Д.В.). 

 1. Наскрізне курсове проектування в розрізі дисципліни “Сільськогосподарські машини”.

(Зав. кафедри “Сільськогосподарські машини і механізовані технології” ПДАТУ,
д.ф., проф. - Рудь А.В.).

 1. Роль виконання курсового проектування по дисципліні “Cільськогосподарські машини” у підготовці майбутніх фахівців.

(К.т.н., проф. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ - Бакум М.В.). 

 1. Особливості навчальної практики з дисципліни “Cільськогосподарські машини”.

(К.т.н., доц. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ - Абдуєв М.М.). 

 1. Особливості виробничої практики з дисципліни “Cільськогосподарські машини”

(К.т.н., доц. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ - Михайлов А.Д.). 

 1. Елементи проходження навчальної практики з дисципліни “Сільськогосподарські машини” студентами 3 курсу спеціальності 208 “Агроінженерія” в Красноградському аграрно-технічному коледжі імені Ф.Я. Тимошенка.

(Спеціаліст 1 категорії Красноградського аграрно-технічного коледжу імені Ф.Я. Тимошенка - Спінжар Т.М.). 

 1. Методичне поєднання освітньої підготовки з дисципліни “Cільськогосподарські машини” і робочих професій сільськогосподарського спрямування.

(К.т.н., доц. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ - Козій О.Б.). 

 1. Особливості використання патентознавства при викладанні дисципліни “Cільськогосподарські машини”.

(К.т.н., доц. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ - Крекот М.М.). 

 1. Роль наукових досліджень у навчальному процесі.

(Зав. кафедри “Аграрна інженерія” ЛНТУ, д.т.н., проф. - Дідух В.Ф.). 

 1. Сучасні сошники нового покоління.

(Д.т.н., проф. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ - Морозов І.В.). 

 1. Застосування пруткових транспортерів сільськогосподарських машин з врахуванням особливостей навантаження.

( К.т.н., доц. кафедри “Технічна механіка та сільськогосподарські машини” ТНТУ імені Івана Пулюя - Хомик Н.І).

 1. Технології та технічне забезпечення глибокого розпушування грунту в ускладнених грунтово-кліматичних умовах Центральної України.

(К.т.н., доц. кафедри “Сільськогосподарське машинобудування” ЦНТУ - Лещенко С.М.). 

 1. Технічні засоби для внесення агрохімікатів виробництва ТОВ “Агромодуль” (м. Дніпро).

(Зав. кафедри “Трактори і сільськогосподарські машини” ДДАЕУ к.т.н., доц. - Кобець О.М.).

 1. Обгрунтування періодичності технічного обслуговування сільськогосподарських машин в рослинництві.

(Зав. кафедри технічного забезпечення та АПВ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, д.с-г.н. - Михальченко С.А.). 

 1. Машини і технології збирання коренеплодів.

(К.т.н., доц. кафедри  “Трактори і сільськогосподарські машини” ДДАЕУ - Сокол С.П). 

 1. Особливості конструкцій сучасних грунтообробних та посівних машин ПАТ “ELVORTI”.

(К.т.н., доц. кафедри “Сільськогосподарські машини” ХНТУСГ - Кириченко Р.В).